เริ่มฟิตแนวใหม่ไปกับ ceel

check คุณได้รับ วิตามิน แร่ธาตุ และโอเมก้า-3 เพียงพอหรือไม่

check คุณควรทานโปรตีนเท่าไหร่ เพื่อลดน้ำหนัก หรือกระชับสัดส่วน

check คุณควรออกกำลังกาย กี่ครั้งต่อสัปดาห์ จึงจะได้ผลลัพท์

CEEL BODY CHECK จะให้คำตอบกับคุณ

[[[["field11","equal_to","1"]],[["set_value",null,"66",null,"field106"],["set_value",null,"13.7",null,"field107"],["set_value",null,"5",null,"field108"],["set_value",null,"6.8",null,"field109"]],"and"],[[["field11","equal_to","2"]],[["set_value",null,"665",null,"field106"],["set_value",null,"9.6",null,"field107"],["set_value",null,"1.8",null,"field108"],["set_value",null,"4.7",null,"field109"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"]],[["set_value",null,"MUSCLE BUILDING",null,"field111"],["set_value",null,"Through training and nutrition,
you control the development of your muscles.
We give you tips on how to optimize your diet
and get the most out of your training.",null,"field112"],["set_value",null,"Your diet plays an essential role in muscle building. Here is how to optimize your diet.",null,"field113"],["set_value",null,"We recommend the combination of cardio exercises and muscle building with clear objectives, in order to consolidate your cardio-vascular system and improve the flow of nutrients through your body.",null,"field114"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hp-001.jpg",null,"field131"],["set_value",null,"https:\/\/www.ceel.info\/product-category\/\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e1f\u0e34\u0e15\u0e40\u0e19\u0e2a\/\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\/",null,"field139"],["show_fields","field145"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/for-men.jpg",null,"field148"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"]],[["set_value",null,"LOSS WEIGHT",null,"field111"],["set_value",null,"To lose weight, you need to shed more calories than you consume. In addition, training will help you burn fat, which helps to define your muscles. We will explain to you which areas you need to focus on.",null,"field112"],["set_value",null,"Your diet plays an essential role in weight loss. Here is how to optimize your diet.",null,"field113"],["set_value",null,"500",null,"field86"],["set_value",null,"m",null,"field79"],["set_value",null,"We recommend you to focus on endurance training to reduce body fat. Additional endurance training will help to shape your body and burn calories. Ideally, you should train 3 to 5 time per week.",null,"field114"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hp-002.jpg",null,"field131"],["set_value",null,"https:\/\/www.ceel.info\/product-category\/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa\/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99\/",null,"field139"],["show_fields","field144"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/for-women.jpg",null,"field148"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"]],[["set_value",null,"HEALTH",null,"field111"],["set_value",null,"You want feel at your best in your body and mind on daily basis and during sports? We will show you how to obtain your personal
objective with healthy nutrition and customized training.",null,"field112"],["set_value",null,"Your diet plays an essential role in your general health. Here is how to optimize it.",null,"field113"],["set_value",null,"We recommend a mix of strenght and endurance training several times per week to keep your body fit.",null,"field114"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/hp-003.jpg",null,"field131"],["set_value",null,"https:\/\/www.ceel.info\/product-category\/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%aa\/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e\/",null,"field139"],["show_fields","field143"],["set_value",null,"https:\/\/ceel.info\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/results-fithealth.jpg",null,"field148"]],"and"],[[["field25","equal_to","0"]],[["set_value",null,"1.2",null,"field115"]],"or"],[[["field25","equal_to","1"],["field25","equal_to","2"],["field25","equal_to","3"]],[["set_value",null,"1.375",null,"field115"]],"or"],[[["field25","equal_to","4"],["field25","equal_to","5"]],[["set_value",null,"1.55",null,"field115"]],"or"],[[["field25","equal_to","6"],["field25","equal_to","7"]],[["set_value",null,"1.725",null,"field115"]],"or"],[[["field25","equal_to","8"]],[["set_value",null,"1.9",null,"field115"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field25","less_than","3"]],[["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field25","greater_than","2"],["field25","less_than","5"]],[["set_value",null,"3 - 5 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"2 - 3 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field25","greater_than","4"]],[["set_value",null,"5 - 7 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"3 - 5 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field25","less_than","3"]],[["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field25","greater_than","2"],["field25","less_than","5"]],[["set_value",null,"3 - 5 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field25","greater_than","4"]],[["set_value",null,"5 - 7 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field25","less_than","3"]],[["set_value",null,"1 - 2 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"-",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field25","greater_than","2"],["field25","less_than","5"]],[["set_value",null,"3 - 5 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"-",null,"field117"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field25","greater_than","4"]],[["set_value",null,"5 - 7 x per week",null,"field116"],["set_value",null,"-",null,"field117"]],"and"],[[["field126","greater_than","24.9"],["field1","equal_to","2"]],[["set_value",null,"500",null,"field86"],["set_value",null,"m",null,"field79"]],"and"],[[["field126","less_than","25"],["field1","equal_to","2"]],[["set_value",null,"300",null,"field86"],["set_value",null,"p",null,"field79"]],"and"],[[["field126","greater_than","25"],["field1","equal_to","3"]],[["set_value",null,"500",null,"field86"],["set_value",null,"m",null,"field79"]],"and"],[[["field126","less_than","18.5"],["field1","equal_to","3"]],[["set_value",null,"300",null,"field86"],["set_value",null,"p",null,"field79"]],"and"],[[["field126","greater_than","18.5"],["field126","less_than","25"],["field1","equal_to","3"]],[["set_value",null,"0",null,"field86"],["set_value",null,"p",null,"field79"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field30","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field30","less_than","3"]],[["set_value",null,"too few",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field31","equal_to","1"]],[["set_value",null,"too few",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field31","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field33","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough",null,"field121"],["set_value",null,"enough healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field33","less_than","3"]],[["set_value",null,"too few",null,"field121"],["set_value",null,"more healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field29","equal_to","1"]],[["set_value",null,"less carbohydrate",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field29","equal_to","2"]],[["set_value",null,"enough carbohydrate",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field29","equal_to","3"]],[["set_value",null,"more carbohydrate",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field32","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough protein",null,"field93"]],"and"],[[["field1","equal_to","1"],["field32","less_than","3"]],[["set_value",null,"more protein",null,"field93"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field30","equal_to","1"]],[["set_value",null,"too few",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field30","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field31","equal_to","1"]],[["set_value",null,"too few",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field31","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field33","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough",null,"field121"],["set_value",null,"enough healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field33","less_than","3"]],[["set_value",null,"too few",null,"field121"],["set_value",null,"More healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field29","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough carbohydrates",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field29","less_than","3"]],[["set_value",null,"More carbohydrates",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field32","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough Protein",null,"field93"]],"and"],[[["field1","equal_to","2"],["field32","less_than","3"]],[["set_value",null,"More Protein",null,"field93"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field30","equal_to","1"]],[["set_value",null,"too few",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field30","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough",null,"field119"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field31","equal_to","1"]],[["set_value",null,"too few",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field31","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough",null,"field120"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field33","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough",null,"field121"],["set_value",null,"enough healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field33","less_than","3"]],[["set_value",null,"too few",null,"field121"],["set_value",null,"more healthy fat",null,"field95"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field29","equal_to","3"]],[["set_value",null,"enough carbohydrate",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field29","less_than","3"]],[["set_value",null,"More carbohydrate",null,"field91"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field32","equal_to","1"]],[["set_value",null,"More protein",null,"field93"]],"and"],[[["field1","equal_to","3"],["field32","greater_than","1"]],[["set_value",null,"enough protein",null,"field93"]],"and"]]
1 PERSONAL INFORMATION
2 SPORTS & LIFESTYLE
3 NUTRITION
4 PHYSICAL LIMITATIONS
5 YOUR PACKAGE
เป้าหมายของคุณคือ?
เป้าหมาย?
ข้อมูลส่วนตัว
การออกกำลังกาย & ไลฟ์สไตล์
คุณสูบบุหรี่หรือไม่
คุณดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน
คุณนอนหลับวันละกี่ชั่วโมง
คุณมีภาวะความเครียดหรือกดดันบ่อยมากแค่ไหน
คุณมีความพึงพอใจในรูปร่างของคุณอย่างไร
คุณออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์
ข้อมูลด้านโภชนาการ
คุณกินอาหารเจหรือมังสวิรัติหรือไม่
คุณงดอาหารบางมื้อเพื่อลดน้ำหนักหรือไม่
คุณกินข้าวแป้งกี่ส่วนต่อวันข้าวแป้ง 1 ส่วน เช่น ข้าวสวย 1 ทัพพี, ขนมปัง 1 แผ่น, มักกะโรนี 8 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพดต้ม ½ ฟัก)
คุณกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์บ่อยแค่ไหน
คุณกินผลิตภัณฑ์จากนมบ่อยแค่ไหน
คุณกินผักกี่มื้อต่อวัน
คุณกินผลไม้กี่ส่วนต่อวัน(ผลไม้ 1 ส่วน เช่น ส้ม 1 ผล, แอปเปิ้ล 1ผล, กล้วย 1 ผล, ฝรั่ง ½ ผล, มะม่วง ½ ผล)
คุณกินปลาทะเลบ่อยแค่ไหน
โรคประจำตัว
คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่
ผลลัพธ์การประเมินร่างกายจากการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

ดูผลลัพธ์ของคุณเพิ่มเติมและคำแนะนำจากเราส่งตรงถึงอีเมลล์ของคุณฟรี!

ผลการวิเคราะห์ร่างกาย

คำแนะนำทางโภชนาการ

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

ผลลัพธ์ของคุณ

การออกกำลังกายต่อสัปดาห์ :x [field25]
ส่วนสูง:[field9]
น้ำหนัก:[field10]
ค่าดัชนีมวลกาย:[field10/((field9/100)*(field9/100))]

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder